Urząd gminy Michałowice

Proszę wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku "Utwórz konto" otrzymacie Państwo potwierdzenie rejestracji na podany adres e-mail. Wraz z instrukcją dalszego postępowania.

 

Dane osobowe

Dane adresowe

 

 

Reprezentant osoby prawnej - proszę zaznaczyć i wypełnić poniższe pole